Vanglatöö

 

Matteuse 25:34-36 –  '' Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde."''

Heebrealastele 13:3 –  ''Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.''

 

Valguse Tee Vabakogudus on püüdnud jõudumööda seda teha.

Pastor Mart Metsala on aastaid regulaarselt teeninud vabatahtlikuna erinevates Eesti vanglates. Koguduse liige Tiiu Kassatkina on aastaid vabatahtlikuna käinud teenimas naisvange Harku vanglas ning viinud Jumala sõna valgust sinna, kus seda väga vajatakse.

Teenimise vormid on olnud erinevad. Piiblitunnid algajatele, väikesed osadusgrupid, evangeeliumi kuulutamine ja Jumala sõna jagamine kohalikus vangla kabelis, hingehoid ning erinevate väljaspoolt Eestit teenima tulnud jutlustajate ja evangelistide tõlkimine. Jõudumööda oleme ka aidanud vabanenud vangidel leida kodukogudust ja tuge Jumalasse juurdumisel.

Valguse Tee Vabakoguduse juhatuse liige Allan Kroll töötab Tallinna Vanglas kaplanina. Enne põhikohaga kaplani ametisse asumist teenis ta 12 aastat vanglates vabatahtlikuna.

Tallinna Vanglas on hetkel üle 800 kinnipeetava. Nende seas on nii mehi kui naisi. Paljudel neist on tekkinud tõsine huvi vaimulike asjade vastu ning kaplani ülesanne on hoolitseda selle vajaduse täitmise eest vanglas.

Kaplani töö on väga mitmetahuline. Jumalateenistused ja piiblitunnid vanglas on üks osa sellest tööst. Suurem osa tööst aga seisneb individuaalses hingehoidlikus töös kinnipeetavatega, vaimulikus ja psühholoogilises nõustamises, vaimuliku kirjandusega varustamises, kinnipeetavate lähedaste aitamises, humanitaarabi vahendamises, sõltuvusravi programmide läbiviimises, rehabilitatsiooni keskustesse ja tugigruppidesse ning kogudustesse suunamises ja järeltöös vabanenud kinnipeetavatega.

Lisaks Tallinna Vanglale külastab kaplan Allan endiselt ka teisi vanglaid, et seal vabatahtlikuna Jumala sõna kuulutada.

 

Allan Kroll on sündinud 1972. aastal. Noorusea pöörane elu muutus kardinaalselt aastal 1992, kui Allan kristlaseks sai. Alates 1993. aastast on ta õpetanud Jumala sõna paljudes kogudustes, piiblikoolides, konverentsidel ja seminaridel ning teeninud Jumala rahvast ka abipastorina. Praegu kulub suurem osa tema ajast ja energiast töötades kaplanina Tallinna vanglas ja kahes arestimajas.