Sõnumid

. . .   ja prohveteeringud

 

16.01.2012 – sõnum, mis anti Viktorile

“Püha Vaim tahtis juhtida tähelepanu sellele , et Ta hakkab koguduses üles ehitama teenistusi ja tööharusid. Ning on väga oluline iga koguduse liikme jaoks leida oma koht koguduses. Nendest otsustest saab sõltuma iga liikme edasine elu. See otsus saab mõjutama kõike. Seega oleks vaja olla väga tähelepanelik ja valmis kaasa minema sinna kuhu Vaim juhib.”

Seega on juhtumas just need asjad, mida me oleme palunud. Palugem siis, et iga üks leiaks oma õige koha selle kõige sees.

 

Sõna Jumalalt aastaks 2012 (Mariann)