Tööharud

 

Matteuse 25: 14-29 

Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile
minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.
Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale
ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.
Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega
ning sai teist viis.
Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde.
Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning
peitis ära oma isanda raha.
Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja
nõudis neilt aru.
Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas
sellele teist viis talenti ja ütles: “Isand, sa andsid
mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis
talenti!”
Ta isand lausus talle: “Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa
oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!”
Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: “Isand, sa
andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks
talenti!”
Ta isand lausus talle: “Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa
oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!”
Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe
talendi, ja ütles: “Isand, ma tean, et sa oled vali mees,
sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu
sa ei ole puistanud.
Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse.
Vaata, siin on sinu oma!”
Tema isand aga vastas talle: “Sa halb ja laisk sulane!
Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun
sealt, kuhu ma ei ole puistanud.
Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja
tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.
Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on
kümme talenti!
Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui
küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis
tal on!”