Kes me oleme?

 

Valguse Tee Vabakogudus, registrisse kantud täisnimega Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit (EEVL) Valguse Tee Vabakogudus ( edaspidi Valguse Tee kogudus) on asutatud 1992 aasta 23 . augustil, ning nagu nimi ütleb, kuulub ta Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liitu. Koguduse esmane tuumik on pärit aastatest 1986 – 88, mil kohtuti ja töötati  kuni Valguse Tee koguduse moodustamiseni. Koguduses on ligi 300 liiget.

Meie koguduses on tegevad erinevad tööharud:  kodudes ja muudes ruumides koos käivad osaduse- ja palvegrupid, piiblikool, diakooniateenistus (praktilise abi osutamise teenistus koguduse liikmetele ja teistele abivajajatele), noorteteenistus, vanglatöö, misjon ja pühapäevakooli klassid  3 vanuserühmale.

Regulaarsed jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kl 11.00 ja kolmapäeviti kell 19.00.
Peamiselt koguduse liikmetele mõeldud  kinnine palvekoosolek toimub teisipäeva õhtuti.

Palvegruppide kogunemisajad varieeruvad, nagu igale grupile paremini sobib.

Kogudus osaleb Evangeelse Alliansi jt. oikumeeniliste kirikutevaheliste organisatsioonide töös. Teeme tihedat koostööd Tallinna Pastorite koostöökoguga ja selle liikmeskogudustega.

Valguse Tee kogudus näeb end kui vaba juurdepääsuga üsna neutraalset platvormi, kuhu iga huviline ja otsija on teretulnud osa saama sellest, mida Jumal oma Vaimu ja Sõna läbi jagab. Kogudus ei ole eksklusiivne, vaid pigem vastupidi, avatud. Paljude erinevate kirikute ja koguduste  liikmed ja ka mittekristlased külastavad meie teenistusi regulaarselt, ja nad kõik on teretulnud, sest Jumala annid kuuluvad igaühele, kes neid  igatseb ja otsib. Ka meie liikmed külastavad tihti teisi kirikuid ja kogudusi, ning meil on palju ühisprojekte, kus mõnigi kord on osavõtjate mitmekesisuse tõttu üpris raske määratleda, millise konkreetse kogudusliku kuuluvusega mingi projekt just on. See polegi peamine, ehkki on kindlasti oluline, et igal kristlasel oleks oma vaimulik kodu ja kuuluvus.  

Kuna meie pastor on endine muusik, siis on ka koguduse jaoks on alati oluline olnud muusika, muusikaüritused, salvestused ja muu sellga seotu. Toodame palju raadiosaateid ja muid programme, k.a. kristlikule telekanalile Life TV.  

Kogudust juhib pastor koos abipastorite ja juhatusega.