Piiblikool

 

5.septembril 2022. a algas uus õppeaasta Valguse Tee Piiblikoolis.

 

5.septembril algas uus õppeaasta Valguse Tee Piiblikoolis. Õppetöö toimub esmaspäeviti kl.18.00 – 21.00, aadressil Narva mnt. 51, Metodisti kiriku esimese korruse auditooriumis (sissepääs parkla poolsest uksest). Kursus kestab 05.09.2022 – 29.05.2023.

Ajalugu

Valguse Tee Piiblikool alustas tegevust aastal 2001. Õpilased olid põhiliselt Valguse Tee ja EEVL (Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit) Tallinna Kesklinna Kogudusest (praeguse nimega EEVL Tallinna Missio kogudus). Kui esimestel aastatel oli õpilaste arv paarikümne ringis, siis aastal 2022 oli lõpetajaid 296, nendest interneti teel 151 inimest. Õpilasi oli 7-st erinevast konfessioonist, 71-st erinevast kogudusest, 37 linnast/asulast üle Eesti, 3 õpilast oli Soomest.

Aastate jooksul oleme saanud palju tunnistusi sellest, kuidas Jumal on muutnud inimeste elu piiblikoolis õppimise ajal. Sajad inimesed kümnetest kogudustest ja konfessioonidest võivad seda kinnitada. Õppimisaeg ei ole iialgi raisatud aeg.

Eesmärk

Meie soov on, et kristlased õpiksid rohkem Jumalat tundma ja armastama, õpiksid tundma tema sõna ja tahet, pühendaksid oma elu täielikult Talle, õpiksid inimesi armastama, leiaksid oma koha koguduses ja teeniksid seal ustavalt ning õpiksid elama, palvetama ja teenima Vaimus.

Õpetajad

Õpetajaid on Valguse Tee Piiblikoolis nii erinevatest vabakogudustest kui ka baptisti, metodisti, nelipühi ja luteri kogudustest. Õpetajate valikus peegeldub piiblikooli oikumeeniline visioon (vt.Jh.17:20-21) ja soov teenida kogu Kristuse ihu (vt.Ef.4:11-16).

Algaval aastal on lubanud kaasa lüüa Johannes Kudrin (Kristlik Misjon Harvest 21), Janno Peensalu (EKNK Pärnu kogudus), Olius ja Marjana Thaling (Eelimi Nelipühakogudus), Veikko Võsu (Nõmme Baptistikogudus), Gunnar Kotiesen (Rakvere Karmeli kogudus), Neemo Raasik (Türi Misjonikogudus), Peeter Vikman (EEVL Haapsalu Vabakogudus), Oleg Pronin (Kohtla-Järve Jumala sõna kogudus), Joel Reinaru (EELK Misjonikeskus), Hindrek-Taavet Taimla (EMK pastor ja EMKTS õppejõud), Robert Tšerenkov (EMK superintendent), Mari Vahermägi (hingehoidja, PLL eestvedaja), Mati Sinisaar (Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus), Riina Solman (Eesti Vabariigi riigihalduse minister), Mare Pihlak (Pereraadio), Helle Aan (Raadio 7), Helina-Diana Helmdorf (Taevas TV 7), äri-ja majandusteemadest räägivad Argo Luude (AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees) ja Peeter Koppel (SEB privaatpanganduse strateeg), muudetud elust tunnistavad endised kurjategijad ja narkosõltlased Villy Võrk, Erik Valmsen ja Ragnar Lainesaar, ligimeste aitamisest õpetavad Karin Hänilane (sertifitseeritud Imago suhteterapeut) ja Elina Kivinukk (spordikaplan ja psühholoog).

Õppekava

Valguse Tee Piiblikooli õppekava on jaotatud kaheks osaks, millest esimeses käsitletakse kristlase elu jaoks fundamentaalse tähtsusega teemasid: Jumal, Jeesus, Püha Vaim, Piibel, füüsiline ja vaimne maailm, inimene, patt, päästmine, vaimulik kasv, Vaimu vili, kristlik karakter, palve, kogudus, teenimisannid, demonoloogia ja vaimulik meelevald.

Teises osas käsitletakse lisaks teoloogilistele teemadele paljusid praktilist usuelu puudutavaid teemasid nagu minapilt, stress, depressioon, üksildus, lein, läbipõlemine, andestus, hingehoid, suhteprobleemide lahendamine, abielu ja perekond, abielulahutus, kannatused, vaimulik kujunemine, religiooni sotsioloogia, vaimsuse veidrused, manipulatsioon, usk ja teadus, kristlus ja kultuur, hereesiad, sõltuvused ja kaassõltuvus, ihulik tervenemine, raha, kuidas järgida Jumala Vaimu juhtimist, kuidas leida oma kutse Jumala riigi töös, meeskonnatöö jne.

Algava õppeaasta eesmärgiks on aidata õpilastel leida eesmärk, milleks Jumal neid on kutsunud. Lisaks loengutele, saame osa paljude Eesti vaimulike rikkalikust kogemuste pagasist. Need on n-ö „missiooniga inimesed“, kes on pühendanud oma elu Jumala ja inimeste teenimisele.

Teemad, mida sel õppeaastal käsitletakse on järgmised (mittetäielik nimekiri):
Jumala kutse ja annid, Jeesuse järgimise hind, Iiobi raamat, ligimesearmastus, kuidas kuulda Jumala häält, evangelism ja misjon, üleloomulik elu ja teenimine, vaimuanded, kristlik halastustöö (kurjategijad, sõltlased, puudust kannatavad inimesed), kogudus kui Jumala tööriist tänapäeva maailmas, lastetöö, noorsootöö, kristlik meediatöö, milline on tõeline jumalamees, kristlane ärimaailmas, teenistus ja perekond, kuidas lahendada konflikte.


Sel aastal võtame rohkem aega palveks, kaaskristlaste eestpalves teenimiseks ja ülistuseks, milles on lubanud kaasa lüüa Tallinna Palvekoja tiim. Õpilastel on sel aastal võimalus gruppidena osaleda praktilises teenimises, erinevates valdkondades (lastetöö, noorsootöö, evangelism ja misjon, sotsiaaltöö ja kristlik meedia).

Internetipiiblikool

Neile, kes ei saa kohal käia, pakume võimalust osaleda internetipiiblikoolis.

Õppemaks

Piiblikooli õppemaks on 20 eurot kuus (internetiõppe puhul 18 eurot).

PIIBLIKOOLI ÕPPEMAKSU tasumiseks:
Saaja: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS
Konto: EE332200221015212646
Summa: 20 € (internetiõppe puhul 18 €)
Selgitus: Piiblikool ja kuu nimetus, mille eest tasute

Registreerimine

Huvilistel palume ennast registreerida:
*  meiliaadressil ,
*  telefonil 51 06 798,
*  alates 5.septembrist kohapeal.

***

Varasemaid piiblikooli loenguid:

Mõningaid piiblikooli salvestusi saab kuulata audioarhiivist “Piiblikooli” lingi alt

Piiblikooli salvestusi saab kuulata siit… (kasutajanime ja parooli saate koolist)