Diakoonia

 

Valguse Tee Vabakoguduse diakooniatöö on läbi aastate olemas olnud ja on võtnud eri aegadel erinevaid  vorme.

Tänaseks päevaks välja kujunenud teenimisviis on ühest küljest traditsioonile, vastates algkoguduse mudelile, samas oleme püüdnud jääda avatuks ja paindlikuks tänasele päevale ja selle vajadustele.Kuid eelkõige olla Jumala poolt juhitud ja suunatud, et teha kogudusena just seda osa ja neid tegusid, mida Jumal on spetsiifilselt  Valguse Tee jaoks valmistanud.  
Täna tegeleme selliste valdkondadega:

HINGEHOID traditsioonilises võtmes – st inmeste nõustamine, koos palvetamine, pihi vastuvõtmine.

HOOLEKANNE – abistame inimesi, kes vajavad reaalset, füüsilist  abi igpäevases toimetulekus.

REAALNE ABI – inimestele, kes vajavad konkreetset läbikandmist mingist raskest eluperioodist.Siia alla käib toidupakkide tegemine hädasolijatele või mõnel muul viisil abi korraldamine ja leidmine.

ANNETAMINE – teiste koguduste, kristlike rehabilitatsiooniprogrammide ja muude  abiorganisatsioonide toetamine

 

Usume, et  diakooniatööl on sama oluline roll kui apostlitel, prohvetitel, evangeeliumi kuulutajatel, karjastel  ja õpetajatel Kristuse ihu täielikul ülesehitamisel:

Efeslastele 4:11-13 –  ’’Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,et kõik jõuaksid ühisele usule.“