Piiblikool

 

5. septembril  2016.a  alustas taas tegevust Valguse Tee piiblikool.

 

Kooli eesmärk on pakkuda elavat, praktilist ja ajakohast õpetust ning ühtlasi olla avatud Jumala Vaimu tööle.

Õppima on oodatud kõik kristlased sõltumata nende koguduslikust kuuluvusest.

Kui sa oled valmis pühendama üheksa kuud oma elust selleks, et õppida tundma Jumala sõna ning kasutada omandatud teadmisi Jumala ja inimeste teenimiseks, siis tule meile õppima.

Tea, et ettevalmistusaeg ei ole kunagi raisatud aeg.

 

Õppetöö toimub Eesti Metodisti Kiriku Tallinna koguduse 1. korruse auditooriumis, aadressil Narva mnt 51, esmaspäeviti kl.18.00-21.00 (05.09.2016 – 29.05.2017).

 

Lae ÕPPEKAVA  SIIT

 

Iga õhtu on jagatud kolmeks 45-minutiseks õppetunniks ja nende vahel on 15 minutised vahetunnid.

Õppemaks on 10 eurot kuus ja see tuleb tasuda iga kuu kahe esimese esmaspäeva jooksul.

Kui kellelgi pole võimalik õppemaksu tasuda, siis püüame omaltpoolt leida sponsorid.

 

Piiblikoolis käsitletavad teemad on järgmised:

Piibel – kus, kuidas ja millal Piibel tekkis, kas Piibel on usaldusväärne, millised on Uue – ja Vana Testamendi erinevused ja sarnasused, kuidas suhtuda Vana Testamendi apokrüüfidesse jne.

Vaimse maailma reaalsus – mis on vaimne maailm ja kuidas see mõjutab füüsilist maailma.

Jumal – Jumala iseloom, omadused, kolmainsus, suveräänsus, Jumala seadus ja lepingud,

Jeesus – Jeesus kui ajalooline isik, tema jumalikkus ja inimlikkus.

Püha Vaim – Püha Vaim kui isik, tema sümbolid Piiblis, Püha Vaimuga ristimine ja täitumine.

Huvilistele eraldi laupäevane seminar teemal „Inglid“ (4 akadeemilist tundi).

Inimene – inimese eesmärk, jumalanäolisus, vaim, hing, ihu, inimene ja ühiskond.

Lunastus – pattulangemine, Jeesuse lunastussurm, päästmine, õigsus, usk ja teod, meeleparandus, kas päästet saab kaotada.

Vaimulik kasv – vaimulik kasv kui protsess, vaimuliku kasvu tasemed ja vahendid, Vaimu viljad.

Palve – miks ja kuidas palvetada, palveliigid, takistused palveelus, kiitus ja ülistus.

Kristlase meelevald – vaimne sõda, saatan ja deemonid, Jeesuse võit, meelevalla kasutamine.

Tervenemine – piibellik suhtumine haigustesse, tervenemine kui lepingutõotus, Jeesus kui tervendaja, kuidas teenida haigeid, miks kõik terveks ei saa.

Raha – piibellik suhtumine vaesusesse ja rikkusesse, annetamine ja kümnis, töökus, tarkus rahaasjades, laenamine jne.

Kuidas Püha Vaim meid juhib – kuidas tunda ära Jumala Vaimu häält.

Vaimuannid – mis on vaimuannid ja kuidas need toimivad, vaimuandide eesmärk.

Kogudus – koguduse tähtsus, kohalik ja universaalne kogudus, koguduse missioon, koguduse sümbolid Uus Testamendis, Jumala kutse ja teenimisannid, abiteenistus, naised Jumala teenistuses, ristimine ja leivamurdmine.

Kristlane ja ühiskond – riik, seadused, poliitika, sotsiaalsed suhted, kristlik abielu, piibellik suhtumine seksuaalsusesse, teised religioonid ja vaimsed õpetused/praktikad, loomine vs evolutsioon, elu pärast surma, taevas ja põrgu.

Evangelism ja misjon.

 

Õpetajad:

Mart ja Heli Metsala

Allan Kroll

Hedi Kull

Anre Matetski

Urve Koppel

Peeter Koppel

Riho Kuppart

Taimi Pärna

Margit Prantsus

Neemo Raasik

Jaan Bärenson

Olius Thaling

Ja mitmed teised külalislektorid.

 

Lisainfo   või telefonil 51 06 798

 

PIIBLIKOOLI ÕPPEMAKSU tasumiseks:

 

Saaja: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS

Konto: EE312200001120237503

Summa: 10 €

Selgitus:  Piiblikool

 

***

 

Varasemaid piiblikooli loenguid:

Mõningaid piiblikooli salvestusi saab kuulata audioarhiivist "Piiblikooli" lingi alt