Piiblikool

 

6.septembril 2021. a algas uus õppeaasta Valguse Tee Piiblikoolis.

 

6.septembril algas uus õppeaasta Valguse Tee Piiblikoolis. Õppetöö toimub esmaspäeviti kl.18.00 – 21.00, aadressil Narva mnt. 51, Metodisti kirikus (sissepääs parkla poolsest uksest). Kursus kestab 06.09.2021 – 30.05.2022.

Ajalugu

Valguse Tee Piiblikool alustas tegevust aastal 2001. Õpilased olid põhiliselt Valguse Tee ja EEVL (Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit) Tallinna Kesklinna Kogudusest (praeguse nimega EEVL Tallinna Missio kogudus). Kui esimestel aastatel oli õpilaste arv paarikümne ringis, siis aastal 2020 lõpetas piiblikooli juba 223 inimest, nendest kaugõppe teel 44 õpilast. Õpilasi oli 63-st erinevast kogudusest, 7-st erinevast konfessioonist.
Aastate jooksul oleme saanud palju tunnistusi sellest, kuidas Jumal on muutnud inimeste elu piiblikoolis õppimise ajal. Sajad inimesed kümnetest kogudustest ja konfessioonidest võivad seda kinnitada. Õppimisaeg ei ole iialgi raisatud aeg.

Eesmärk

Meie soov on, et kristlased õpiksid rohkem Jumalat tundma ja armastama, õpiksid tundma tema sõna ja tahet, pühendaksid oma elu täielikult talle, õpiksid inimesi armastama, leiaksid oma koha koguduses ja teeniksid seal ustavalt ning õpiksid elama, palvetama ja teenima Vaimus.

Õpetajad

Õpetajaid on Valguse Tee Piiblikoolis nii erinevatest vabakogudustest kui ka baptisti, metodisti, nelipühi ja luteri kogudustest. Õpetajate valikus peegeldub piiblikooli oikumeeniline visioon (vt.Jh.17:20-21) ja soov teenida kogu Kristuse ihu (vt.Ef.4:11-16).
Lisaks Valguse Tee Vabakoguduse õpetajatele on sel õppeaastal lubanud kaasa lüüa Keeleinspektsiooni peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk, kunstiteadlane Heie Treier, Kõrgema Usuteadusliku Seminari arendusjuht teadustegevuse alal Mikael Raihhelgauz, EEKBL Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen, religioonipsühholoog ja Tartu Ülikooli personali nõustaja-kaplan Tõnu Lehtsaar, Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige ja kogemusnõustaja Viljam Borissenko, EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja teoloog Arne Hiob, Türi Misjonikoguduse pastor Neemo Raasik, EMK diakon ja EELK Diakooniahaiglas töötav Sirly Lahi.

Õppekava

Valguse Tee Piiblikooli õppekava on jaotatud kaheks osaks, millest esimesel aastal käsitletakse kristlase elu jaoks fundamentaalse tähtsusega teemasid: Jumal, Jeesus, Püha Vaim, Piibel, maailm (füüsiline ja vaimne), inimene, patt, päästmine, praktiline usuelu, vaimulik kasv, kristlik karakter, palve, kogudus, teenimisannid, demonoloogia ja vaimulik meelevald, inglid, ihulik tervenemine, piibellik käsitlus rahast ja Jumala kutse leidmine ning selle järgimine.
Teisel õppeaastal käsitletakse lisaks teoloogilistele teemadele paljusid praktilist usuelu puudutavaid teemasid.
Algav õppeaasta saab olema eriline, kuna tavapärase teise õppeaasta programmi asemel panime kokku täiesti uue kava.
Algava õppeaasta teemade ring on järgmine (nimekiri pole täielik): Tõde ja tolerantsus, Kristlane ja kultuur, progressiivne kristlus, kas Jumal teeb ka tänapäeval imesid, Jumala suveräänsus, jumalik ettemääratus, Vana Testamendi „vihane Jumal“ vs Uue Testamendi „armastav Jumal“, jumalapilt ja selle kujunemine, Jumala õigus, kuidas edukalt läbi kukkuda, suhteprobleemid, vaimulikkus, mõistlikkus ja küpsus, karismaatilisus ja selle äärmused, Piibel ja traditsioonid, vandenõuteooriad, manipulatsioon, piiride kehtestamine, konfliktide lahendamine, sõltuvused ja kaassõltuvus, andestus, stress, läbipõlemine ja depressioon, „hinge hügieen“, tervislikud eluviisid, kas päästet saab kaotada, uus vaimsus, UFO-d ja paranähtused, kas päästet saab kaotada, elu pärast surma, taevas ja põrgu, lõpuajad.

Internetipiiblikool

Neile, kes ei saa kohal käia, pakume võimalust osaleda internetipiiblikoolis.

Õppemaks

Piiblikooli õppemaks on 20 eurot kuus (internetiõppe puhul 17 eurot).

PIIBLIKOOLI ÕPPEMAKSU tasumiseks:
Saaja: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS
Konto: EE312200001120237503
Summa: 20 € (internetiõppe puhul 17 €)
Selgitus: Piiblikool ja kuu

Registreerimine

Huvilistel palume ennast registreerida:
*  meiliaadressil ,
*  telefonil 51 06 798,
*  alates 6.septembrist kohapeal.

***

Varasemaid piiblikooli loenguid:

Mõningaid piiblikooli salvestusi saab kuulata audioarhiivist “Piiblikooli” lingi alt

Piiblikooli salvestusi saab kuulata siit… (kasutajanime ja parooli saate koolist)