Erakorralised meetmed

 

Armas kogudus,

Nagu oleme viimastel teenistustel rääkinud ja ette hoiatanud, siis nüüdseks ongi koroonaviiruse leviku olukord muutunud selliseks, et meil on mõistlik jumalateenistused tavalises vormis ära jätta: esialgu vähemalt kaheks kuni kolmeks nädalaks. Teenistused toimuvad, kuid ilma füüsiliste osavõtjateta, kohal on ainult jutlustaja ja ülistaja. Teenistused kantakse üle veebis ja salvestatakse koguduse meedia-arhiivi, kust neid on võimalik järelkuulata. Nii et muutub ja ära jääb vaid füüsilise kohapeal osalemise võimalus. Pidagem meeles, et Jumal on kõikjalviibiv, s.t .Ta on ka meie juures kodudes!

Peaminister Jüri Ratas on nii eile (11.03.2020) kui ka tänases (12.03.2020) esinemises Riigikogus andnud tungiva soovituse mitte korraldada 100+ osavõtjaga üritusi. Samuti on tõsiselt soovitatud ära jätta erapeod, laste huviringid jms, kontserdid, kino- ja teatrikülastused ja kõik vähegi suuremad kogunemised, lähimal ajal viiakse kõigi koolide õppetöö üle veebi. Tema sõnade kohaselt oleme täna juba riiklikus hädaolukorras ja oodata on eriolukorra kehtestamist. Kirikute Nõukogu arutab asjade seisu ja nad tegid sellekohase ühisavalduse (vajuta siia…).

Sõltumata sellest mida nad arvavad, usun, et praeguses asjade seisus on rohkem ettevaatust asjakohasem, kui vähem. Pigem pingutada üle ennetusmeetmetega kui osaleda matustel või invaliidistuda.
Sellega seoses tuleks ka meil loobuda muudest kavandatud kogunemistest sellel ja järgneval paaril nädalal ning oodata vastavat infot selle kohta, millal võime normaalse elu- ja töörütmi taastada.

Meil tuleb säilitada kaine meel, sest paanika pole hea nõuandja. Usk ja tänulikkus on hirmu vastandid. Jumal pole meile andnud mitte hirmu ja orjapõlve vaimu, et peaksime jälle kartma, vaid väe, armastuse, ja mõistliku meele Vaimu.
Me tuleme ka sellest perioodist Jumala abiga läbi! Pidagem meeles ka seda, et oleme Jumalaga lepingus, ja see tähendab, et meie saatus on teine kui neil, kes lepingus ei ole: meie saame üleloomulikku abi Taevast!

Olgem siis mõistlikud, olgem arukad magu maod, ja lootkem Jumala tervendavale väele, mis tõepoolest tervendab kõike ja kõiki! Saagem täis Vaimu ja Sõna, ja viibigem Tema ligiolus. Kurioossel kombel on meil karantiinis olles aega Jumalat otsida, Sõna lugeda ja palves viibida, kas pole?
Olen ise korduvalt ja jätkuvalt kogenud üleloomulikku tervenemist erinevatest tõsistest tervisehädadest, ja mõnede osas olen saanud tõhusat abi arstide käest. Viimati ca 5 aastat tagasi päästsid arstid Jumala abiga mu elu, kui sapipõis oli lõhkemas. Olen nii neile kui ka loomulikult Jumalale südamest tänulik. Saime tookord abikaasaga mõlemad Pühalt Vaimult üheaegse käsu otsekohe haiglasse minna. Tegime seda ja see päästis mu elu.

Niisiis, mõlemad – nii Jumala tervendav vägi Jeesuse vermete läbi, kui ka arstide abi ja meditsiin – on Jumala annid. Ärgem siis kartkem vajadusel ka arstide poole pöörduda, see ei annulleeri meie usku kuidagi.

Loodan südamest ja palun koos teiega, et see keeruline aeg läheks meist mööda meist kedagi vigastamata, see on täiesti võimalik. Palugem igal päeval jätkuvalt mitte üksnes enda, oma lähedaste ja koguduse eest, vaid ka kõigi haigestunute eest, samuti kogu meie maa ja rahva eest, valitsejate ja ülemate eest, nagu Sõna meid õpetab. See on meie otsene kohus. Ning julgustagem üksteist Issandas jätkuvalt!

Jumala eriline arm, Tema kaitsev ja tervendav vägi ja Püha Vaimu juhtimine olgu meie kõikidega!

Armastuses ja usus

pastor Mart Metsala

12.03.2020